Evaluarea școlilor și îmbunătățirea calității

Despre ARACIP, fără ură și părtinire (5). Sinteza recomandărilor din raportul Curții de Conturi și câteva concluzii generale

Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței Al treilea document emis de terți analizat este Raportul de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016, realizat de Curtea de Conturi și publicat în 2018[1]....

Despre ARACIP, fără ură și părtinire (4). Sinteza recomandărilor din documente emise de terți

Așa cum am arătat în postările anterioare, conform rapoartelor de activitate anuale ale ARACIP, instituția și-a realizat atribuțiile instituționale prevăzute în lege, îndeplinind cele cinci funcții menționate: A elaborat instrumente de evaluare internă și externă a...

Despre ARACIP, fără ură și părtinire (3). Sinteza recomandărilor către Ministerul Educației din rapoartele proprii

Așa cum spunem în prima postare, ARACIP nu are pârghiile legale pentru a derula activități de îmbunătățire a calității educației,  ci doar de a face recomandări Ministerului, în acest sens, acesta fiind obligat de lege (împreună cu și prin inspectoratele școlare) să...

Despre ARACIP, fără ură și părtinire (2). Scurt istoric și realizarea atribuțiilor instituționale

După adoptarea HG Nr. 1258 / 2005 și conform prevederilor acesteia, a fost numită, prin ordin de ministru, o conducerea interimară (președinte, vicepreședinte și Consiliu) și, în 2006, în urma promovării concursului, președintele și vicepreședintele interimari ocupă...